ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ВИЛИ ЛИЛКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

26.05.2015 г.

 

Относно: Разработване на методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИЛКОВ,

 

Самият факт, че проблемът толкова години не намира решение показва, че е изключително сложен и говори за натрупвани проблеми в частта на организацията на сметосъбирането, сметоизвозването и обезвреждането на битовите отпадъци от доста години назад. Това, което трябва да се каже обаче, винаги, когато се дискутира тази тема е, че всъщност и сегашният действащ Закон за местни данъци и такси, дава много различни възможности за определяне на база, и само по изключение общините да могат да ползват като основа данъчната оценка. Затова трябва да сме наясно, че всички български общини по изключение, а не, защото законът ги кара, прилагат тази основа.

Това, което също трябва да се има предвид и предопределя сложността на дебата е, че при промяна на базата, и това не е тайна, и нека всички да го разбират, ще се получи едно много сериозно пребалансиране на тежестта на финансиране на тези общински дейности от бизнеса и имотите с по-високи данъчни оценки към масовите жилища. Това по простичко казано означава намаляване на тежестта върху бизнеса и увеличаване тежестта върху гражданите и то с доста сериозен процент. Това е и проблемът, който не дава възможност за лесно и бързо решение на този проблем и дебатите в работната група, която работи по методиката са доста задълбочени и без единно становище коя посока трябва да се избере.

Но пак повтарям, трябва да имаме предвид, че ако на пръв поглед въпросът звучи така - „дайте да облекчим гражданите", отговорът е, „че с подобна промяна неминуемо ще утежним гражданите, независимо, че безспорно това е по-справедливото от гледна точка на икономическата логика и икономическите процеси". Защото трябва да се обвърже обемът генериран битов отпадък с таксата, която се плаща, а не да е свързан с балансова стойност на активи, това е безспорно и никой не го отрича. Правилната пропорция и правилният начин все още не са изчистени като единно становище в изпълнителната власт, НСОРБ и представителите на организациите на бизнеса. Не е постигнат приемлив компромис, вероятно отговорът няма да ви задоволи, но ви уведомявам, че в тази работна група бе взето решение да се изработи законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси и чак след това да се изработи методика или наредба, каквато трябва да се изработи. Работата на групата е изключително затруднена поради различията между бизнеса, общините и взаимоизключващи се становища, липса на конструктивен диалог и съдействие за предоставяне на информация, данни и анализ, и оценка на въздействие върху засегнатите страни.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

                                               

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация