ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ПЕТЪР СЛАВОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

26.05.2015 г.

 

Относно: Структура на преизпълнението от над 820 млн. лв. на приходите в бюджета за І-то тримесечие на 2015 г.

           

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,

 

Най-ясното доказателство, че се полагат усилия за борба с корупцията и най-силната антикорупционна мярка може да се измери през приходната част на българския бюджет, особено когато няма ясно очертани тенденции за сериозно номинално и реално нарастване на икономиката. Във връзка с поставения от Вас въпрос, бих искал да направя уточнението, че визираните данни за преизпълнението на приходите към първото тримесечие на годината не се отнася до преизпълнение на разчетите за периода, а до реализиран номинален ръст при данъчните постъпления спрямо същия период на предходната година.

Данните показват, че отчетеното в проценти нарастване на данъчните приходи за първото тримесечие, вече, разбира се, имаме данни за април и предварително такива за май, изпреварват значително заложения номинален ръст в проценти в Закона за държавния бюджет за 2015 г., спрямо отчетените постъпления за миналата година. Накратко ще ви запозная с отчетни данни за изпълнението на приходите към 30 април 2015 г. Забележете, допълвам информация, която така или иначе е налична и създадена.

Постъпленията в приходните агенции за първите четири месеца на годината са с 814,2 млн. лв. повече, спрямо тези, събрани към 30 април 2014 г. Ръст номинален от 11,5%. За сравнение, заложеният ръст при данъчните приходи за годината със Закона за бюджета за 2015 г., спрямо 2014 г. е 4,3%. Ръстът на приходите основно се дължи на повече постъпления, събрани от ДДС. Към последния ден на април 2015 г. приходите от ДДС са с 359,3 млн. лв. повече, спрямо същия период на миналата година, което представлява близо 16% ръст. След ДДС, с най-голям дял в повишението на приходите за 2015 г. са сумите, постъпили по бюджетите на ДОО и НЗОК - 271,1 млн. повече, спрямо 2014 г. Това увеличение представлява ръст от 14,4% спрямо миналата година. Постъпленията от акцизи към края на април са със 113,8 млн. лв. повече, спрямо същия период на предходната година или около 10% номинален ръст. Както беше посочено по-горе, приходите към 30 април спрямо първите четири месеца на 2014 г., са с 814,2 млн. лв. по-високи, при 738,8 млн. лв. към 31 март 2015 година. Тенденцията продължава. Мога да Ви уверя, че данните за месец май също показват, че това е вероятно една устойчива тенденция на сериозно по-добра събираемост на приходите спрямо съответстващите периоди на преходната година.

Искам да Ви уверя и да декларирам в контекста и на Вашия въпрос, че приоритетно по-добрите постъпления ще бъдат насочвани към намаляване на дефицита и от там необходимостта от заемно финансиране.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация