ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ КРАСИМИР ЯНКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“

26.05.2015 г.

Относно: Средства от държавния бюджет, отпуснати на община Варна

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКОВ,

 

Аз ще отида малко по-напред и ще Ви отговоря дори повече, отколкото сте ме питали. Като ще представя информация и за други периоди, различни от този, който Вие визирате.

През 2013 г. на община Варна, с акт на  Министерския съвет са предоставени допълнителни средства за капиталови разходи в размер на 11 милиона лева. Основното им предназначение е за изграждане на детски ясли, детски градини, рехабилитация на пътни настилки и изграждане на училищна спортна зала. Това е направено с:                                                                                                            (в хил. лева)

ПМС № 17/24.01.2013 г. - за основен ремонт и изграждане на детски ясли и детски градини

4 000

ПМС № 24/01.02.2013 г. - финансиране изграждането на многофункционална спортна зала към СОУ „Елин Пелин", гр. Варна

1 000

ПМС № 61/8.03.2013 г. - обект „Рехабилитация на пътна настилка на бул. „Владислав Варненчик" - гр. Варна

5 000

ПМС № 70/12.03.2013 г. - реконсервация и реставрация на Римските терми на Одесос - Варна

150

ПМС № 288/14.12.2013 г. - за осигуряване стартирането на строително-ремонтни дейности на Двореца на културата и спорта във Варна

500

За стихийни бедствия и аварии 21.05.2013 г.

491

Общо:

11 141

През 2014 г. са предоставени общо 14,736 млн. лв. с три нормативни акта на правителството, с Постановление № 256 от август 2014 г. са предоставени 4,797 млн. лева за преодоляване на последствия от бедствия. С Постановление № 438 от 22 декември 2014 г. са предоставени 9,797 млн. лева за реконструкция на зала „Конгресна" в Двореца на културата и спорта. В т.ч. за доставка на материали и оборудване с цел подобряване на възможностите за използване на залата и увеличаване на капацитета й.

В края на месец април 2015 г. допълнително предоставените средства за капиталови разходи за община Варна са в размер на 8 милиона лева. Те са предоставени с акт на правителството за рехабилитация на бул. „Княз Борис I" от бул. „Цaр Освободител" до кръговото кръстовище на бул. „Княз Борис I" и изхода от „Алея I". Обектът е от първостепенно значение за региона и представлява основна артерия, по част от която преминава път от Републиканската пъна мрежа. Булевард „Княз Борис I" е с класификация на градска магистрала, разположен е успоредно на морския бряг на Варна и осигурява прехода от централната част на града към курортните комплекси. Според нас изграждането на обекта е важно не само за удобството на гражданите и гостите на Варна, но ще подобри движението и нивото на безопасност при експлоатацията на тази пътна артерия.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация