ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ВИЛИ ЛИЛКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

26.05.2015 г.

 

Относно: Прилагане на закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИЛКОВ,

 

Споменахте, че сте провокиран от липсата на информация. Вероятно страницата на Министерството на финансите не е най-добре структурирана, но искам да ви уверя, че в раздел „Бюджет", подкатегория „Отчет на бюджета на Министерството на финансите" можете да намерите регулярно Отчет за степента на изпълнение на утвърдените области на политики и бюджетни програми на министерството за съответната финансова година. Там в бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд" може да се намери актуална информация за дейността на фонда за съответната финансова година. Иначе проблемът, който поставяте, не е нов за пленарната зала, не е нов и за българското общество.

Ако следвам буквално зададените въпроси, искам да Ви уведомя, че за 2015 г. утвърдените разходи по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд са в размер на 11 371 000 лв., от които само 241 000 лв. са разходите, свързани с т. нар. издръжка на фонда. Съгласно Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове членовете на Управителния съвет на фонда не получават възнаграждения, считано от началото на 2009 година.

152 местни комисии има към общините, които се определят като издръжка от Общинските съвети. Такава информация не се предоставя от общините към Министерството на финансите, но тя е за сметка на издръжката на общинските администрации.

Що се касае до левовия индекс, който споменахте, съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, размерът на левовия индекс за едно спестовно число се определя от Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд, като се вземат предвид инфлационните процеси, пазарните цени на жилищата и наличните средства по фонда.  Тези три изброени условия следва да са изпълнени кумулативно, като на този етап не са отчетени обстоятелства, които да налагат промяна в индекса.      

Прав сте за това, че има много натрупани права на граждани, които през годините се решават частично. Ако се приеме, че това е водещ приоритет във фискалното планиране за следващата година - тъй като знаете, че бюджетът за тази година беше съставен при ограничения и опасност от процедура за свръхдефицит - ако се прецени, че това е основен приоритет на политиката в следващата бюджетна година, би могло да се задели един значителен ресурс, който да финансира окончателно всички натрупани права.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация