ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ МАНОЛ ГЕНОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА ПАРТИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“

27.03.2015 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНОВ,

 

Ако трябва да съм буквален като финансов министър, отговорът трябва да се структурира така: От републиканския бюджет за 2015 г. не са осигурени никакви средства за осъществяване на тази програма, тъй като с промени в закона от 1 януари 2014 г. имаме  Закон за публичните финанси и републикански бюджет  като понятие не съществува. Но да приемем, че като сте готвили въпроса, не сте съобразили това, и да последва отговор.

Осигуряването на ресурс за реализацията на програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е предвидено първоначално да бъде  чрез Българската банка за развитие.  В тази връзка, с разпоредбата на чл. 100 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. се дава възможност Министерският съвет да предложи на Народното събрание издаването на държавни гаранции по нови външни заемни споразумения на ББР по Закона за Българската банка за развитие в размер до валутната равностойност на един млрд. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

Запознати сте, но ще припомня, че схемата за финансиране по програмата предвижда договарянето и разплащането да се извършва чрез кмета на общината, като той усвоява целевото финансиране  от ББР от името и за сметка на съответното сдружение на собствениците.

 

За погасяване на предоставеното от ББР целево финансиране ще се използва безвъзмездна финансова помощ от държавния бюджет, чиито условия и ред за предоставяне са определени с постановление на Министерския съвет № 18/2015 година. По-конкретно, с разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от постановлението се предвижда помощта да се отпусне след приключване на обновяването и да се предостави чрез директно погасяване от държавния бюджет на задълженията на сдруженията на собствениците към ББР за ползваното финансиране.

С оглед равномерно разпределение на разходите по изплащането на безвъзмездната помощ от държавния бюджет, сумите от нея стават дължими и се превеждат на ББР, когато главниците и лихвата по отпуснато от банката финансиране подлежат на погасяване. В тази връзка разходите за безвъзмездна финансова помощ, ще се предвиждат за следващите години по държавния бюджет и ще се превеждат на банката чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за съответната година.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация