ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ КАТЯ ПОПОВА И МЕТОДИ АНДРЕЕВ – НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПП ГЕРБ

27.03.2015 г.

 

Относно: установени нарушения в дейността на кмета на Община Първомай Ангел Папазов

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПОПОВА,

 

Две от наказателните постановления са за нарушения на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки,  свързани с несъбиране през 2010 г. и 2011 г. на три ценови предложения за определяне на изпълнител на услугата по изпълнение на рецепти за предоставяне на лекарствени продукти на ветераните от войните на територията на Община Първомай. Изплатените разходи за тези услуги за 2010 г. са 26 575 лв. и за 2011 г. са 25 608 лева. Наказателните постановления са отменени от съда като незаконосъобразни, тъй като актовете за установяване на административни нарушения са съставени след отмяната на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и е била налице по-благоприятна за нарушителя нормативна разпоредба, съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания.

Две наказателни постановления са за нарушения на чл.7, ал.2 от Наредба № 17 от 26.09.2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните, свързани с липса на сключени договори през 2010 г. и 2011 г. с фирмата изпълнител на доставките на лекарства по рецептите на правоимащите лица. Наказателните постановления са отменени от съда като незаконосъобразни, тъй като са издадени след отмяната на Наредба № 17 от 26.09.2000 г. и е била налице по-благоприятна за нарушителя нормативна разпоредба.

Друго наказателно постановление е за нарушение на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, свързано с невъвеждане на ефективна система за вътрешен контрол. Наказателното постановление е отменено от съда като необосновано.

Има издадено наказателно постановление за нарушение на чл.18, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция, свързано с непредприети действия по дадено указание от директора на АДФИ за възстановяване в държавния бюджет на нецелево разходвани средства в размер на 62 619,04 лв., изплатени без основание за лекарства на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали. Наказателното постановление е отменено като незаконосъобразно поради некоректно посочване на следващата се за деянието административнонаказателна разпоредба.

Едно наказателно постановление е издадено за нарушение на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки при провеждане през 2010 г. на обществена поръчка за възлагане на реконструкцията на вътрешна водопроводна мрежа на село Бяла река, Община Първомай. С наказателното постановление е наложена глоба в размер на 300 лв., която е платена на 24 август 2011 година. Докладът е изпратен на прокуратурата на 18 януари 2011 година. До настоящия момент в АДФИ не е постъпвала информация от Окръжна прокуратура, гр. Пазарджик за предприетите действия по доклада.

 

В заключение Ви информирам, че планираната за първо тримесечие на 2015 г. финансова инспекция в Община Първомай вече е възложена, считано от 25  март 2015 година.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация