ОТГОВОР НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ НА АКТУАЛЕН ВЪПРОС НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА ОДС - ИВАН КОЛЧАКОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ И ЯСЕН ПОПВАСИЛЕВ – ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ

05.06.2006 г.  

УВАЖАЕМИ Г-ДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Действително, през 2005 година Държавната парично-предметна лотария реализира спад в своите финансови резултати, причините за който са комплексни. В изводите на анализа за влошеното финансово състояние, основно място заема обявената в края на месец март 2004 г. процедура за възлагане управлението на Държавната парично-предметна лотария на чуждестранен мениджмънт. След откриване на процедура и с оглед бъдещата стратегия на евентуалния нов мениджър,, със заповед на министъра на финансите е разпоредено да не се сключват нови договори от предприятието до приключване на процедурата. В резултат на това, ръководството на предприятието възприема пасивност в своите действия, което намира израз във влошаване на оперативността на системата и в негативен тренд на продажбите на лотарийни билети. Наблюдава се ръст на разходите.

Към настоящия момент е разработена нова „Програма за развитие на ДП „Държавна парично-предметна лотария#amp;quot; през 2006 г.#amp;quot;. Допълнително съм разпоредил да се актуализира системата от мерки за подобряване на организацията на работа и за по-стриктен контрол върху разходите.

Управителният съвет на Държавната парично-предметна лотария е освободен и предстои назначаването на нов Управителен съвет.

В обобщение, бих искал да обърна Вашето внимание към резултатите от дейността на предприятието през първото тримесечие на 2006 г., които са сравнително оптимистични дават основание да се приеме, че предприетите от Министерство на финансите мерки са в правилна посока. Ще продължим стриктно да следим за изпълнението на набелязаните мерки, с цел своевременното пресичане на евентуални негативни тенденции в дейността на Държавната парично-предметна лотария.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация