Министерство на финансите

на Република България

Централизирано отчитане на пътните разходи за участие в заседанията на работните органи на Съвета на Европейския съюз

     

    На английската версия на сайта може да намерите преведени следните документи:

    • Списък на подготвителните органи на Съвета на ЕС за първата половина на 2015 г.
    • Решение 30/2013 на Генералния секретариат на ЕС за възстановяване на разходите, свързани с участието в подготвителните органи на Европейския съвет
    • Правилник за прилагане на Решение № 32/2011 на Генералния секретариат на ЕС за възстановяване на пътните разходите