Пресинформация

Актуални публикации

Информация

Данъчна политика

Програмата на правителството на европейското развитие на България  за периода 2009-2013 година е разработена с цел преодоляване на последиците от глобалната финансова и икономическа криза и за възстановяване на българската икономика. Правителството е определило седем основни приоритети на своето управление. Първият и основен приоритет е насочен  към повишаване доходите на българските граждани, растеж и модернизиране на българската икономика.

Набелязаните мерки по този приоритет са запазване на макроикономическата стабилност, подобряване на бизнес средата и конкурентоспособността на икономиката, насърчаване на инвестициите и предприемачеството, благоприятна за развитието на бизнеса данъчна и осигурителна политика.

Данъчната политика е сърцевината на икономическата и фискална политика на държавата и важен инструмент за регламентиране на макроикономическите пропорции. Политиката в областта на данъците освен като ключов елемент на фискалната политика, следва да се разглежда и като важен лост за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции, икономическия растеж и заетостта.

Данъчната политика на българското правителство в основните си елементи е ориентирана  към запазване стабилността на икономиката в условия на криза, стимулиране на бизнеса и инвестиционната активност чрез :

Политиката на правителството в областта на данъците е насочена и към намаляване дела на сивата икономика, борба с данъчните измами и укриването на данъци.