Министерство на финансите

на Република България

Извършване на СМР на обект: Сграда на Министерство на финансите, ул.”Г. С. Раковски” № 102