Министерство на финансите

на Република България

План за инвестиции за Европа

С цел стимулиране на инвестициите в ЕС, на 26 ноември 2014 г. ЕК обяви „План за инвестиции за Европа", т. нар. План „Юнкер". Планът предвижда мобилизиране на средства от публични и частни източници на финансиране, при което всяко евро от публичните средства се използва за генерирането на допълнителни частни инвестиции, без да се създава нов дълг. Планът за действие се състои от три взаимно подсилващи се направления (стълбове на Инвестиционния план):