МФ ПУБЛИКУВА УКАЗАНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ГЛАВА ШЕСТА „ПУБЛИЧНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ“ ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

06.06.2017 г.

Целта на Указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите на чл. 38 от Закона за счетоводството за публикуването на годишните финансови отчети и годишните доклади от предприятията за 2016 г.

Целия текст на Указанието можете да видите тук.