МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПРЕОТВОРИ ЕМИСИЯ 10,5-ГОДИШНИ ДЦК

15.05.2017 г.

Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 25 юли 2027 година. На проведения на 15 май аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 100 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1,78 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 147,1 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,47. Спредът спрямо десетгодишните германски федерални облигации в този сегмент е в размер на 139 базисни пункта.

След този аукцион общият обем на емисията 10,5-годишни ДЦК ще възлезе на 250 млн. лв., което е в рамките на заложения лимит в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за емитиране на ДЦК на вътрешния пазар и в съответствие с Емисионната политика за 2017 г.

Емисията е референтна през 2017 г. по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 58,13 %, следвани от пенсионните и гаранционни фондове с 31,87 % и инвестиционните посредници с 10 %.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация