ФИНАНСОВИТЕ ПОСРЕДНИЦИ ОЧАКВАТ ЗАПАЗВАНЕ НА ТЕМПА НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.

11.05.2017 г.

Финансовите посредници оценяват текущата икономическа ситуация като „задоволителна" и смятат, че темпът на икономически растеж ще се запази през второто тримесечие на 2017 г. Това показва последното издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите „Финансов сектор: оценки и очаквания", публикувано днес. Резултатите от анкетата сочат умерено ускоряване на годишните темпове на инфлация и заетост през второто тримесечие. Финансовите посредници прогнозират понижението на лихвените проценти по депозити и кредити да продължи, а оптимизмът им по отношение на индексите на БФБ се запазва.

Пълния текст на бюлетина можете да намерите тук.