ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУБЛИКУВА СВОЯТА ПРОЛЕТНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА

11.05.2017 г.

Европейската комисия запазва очакванията си за растежа на българската икономика непроменени в сравнение със своята зимна прогноза от тази година. БВП се прогнозира да  нарасне с 2,9 % през 2017 г. и с 2,8 % през 2018 година.

Вътрешното търсене ще има основен принос за ръста на БВП през целия прогнозен период, движено най-вече от частното потребление и инвестиции след ускоряване на усвояването на европейски средства за програмния период 2014-2020 г. ЕК отчита доброто представяне на износа през 2016 г., подкрепено от стабилното търсене от страна на търговските партньори от ЕС и силния туристически сезон. В резултат излишъкът по текущата сметка възлезе на 4,2 % от БВП. ЕК очаква постепенно свиване на положителното салдо, съответно до 2,4 % през текущата и 1,8 % през 2018 г. С основен принос ще бъде по-високият внос, движен от силното вътрешно търсене и покачването на цените на енергийните стоки.

През 2017 г. ЕК прогнозира положителна инфлация в България. Общият ХИПЦ в страната се очаква да отчете средно повишение от 1,3 % по линия на силното вътрешно търсене, поскъпването на комуналните услуги и възстановяването при цените на енергийните стоки. Прогнозата е средногодишната инфлация да се ускори до 1,5 % през 2018 година.

Условията на пазара на труда ще продължат да се подобряват, според прогнозата. Растежът на заетостта е завишен в сравнение с тяхната зимна прогноза до 0,6 % за 2017 и 2018 г. и ще бъде подкрепен от по-нататъшното възстановяване на вътрешното търсене. Нарастването на заетостта, заедно с намалението на работната сила ще доведат до спад в нивото на безработица до 6,4 % през 2018 година. През 2017 г. растежът на компенсацията на един нает се очаква да се ускори до 4,9 %, а през 2018 г. слабо да се забави до 4,5 %.

От Комисията очакват фискалната консолидация да продължи с по-ускорен от планирания темп и преизпълнение на целите за бюджетното салдо. За 2016 г. те оценяват консолидацията в структурни термини на 1,5 пр.п. от БВП, при балансирано фактическо салдо. За 2017 г. прогнозират бюджетен дефицит в размер на 0,4 % от БВП (на начислена основа). При допускане за непроменени политики за следващите години, през 2018 г. експертите на Комисията очакват дефицитът да се свие до 0,3 % от БВП.

Оценката на ЕК за дълга на сектор „държавно управление" е да достигне 29,5 % от БВП за 2016 г., поради временното повишаване на наличните буфери, с които частично да се покрият плащанията по дълга през 2017 г. Като се имат предвид и продължаващите първични излишъци по бюджета, те прогнозират държавният дълг през 2017 г. да намалее до 26,8 %, а през 2018 г. - до 26 % от БВП.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация