ПУБЛИКУВАН Е БР. 4/2017 Г. НА ТРИМЕСЕЧНОТО ИЗДАНИЕ „ИНДИКАТОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ“.

28.12.2017 г.

През третото тримесечие на 2017 г. индикаторът на икономическата активност в България (ИИА) отчете слабо понижение до 0.22, но стойността му остана висока, обусловена от дългосрочната позиция на икономиката. Забавяне се наблюдаваше при цикличния компонент, в съответствие с понижението на цикличната позиция на водещия индикатор за еврозоната.

Пълния текст на изданието може да намерите тук.