ПУБЛИКУВАН Е БЮЛЕТИНЪТ „ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС: НОЕМВРИ 2017“

09.11.2017 г.

Министерството на финансите публикува бюлетина с резултатите от заседанието на Съвет ЕКОФИН, проведено на 7 ноември 2017 г. в Брюксел. По време на ЕКОФИН министрите на финансите обсъдиха пакета за облагане с ДДС в областта на електронната търговия и обмениха мнения по прегледа на Европейската система за финансов надзор въз основа на презентация на Комисията.