ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА СЕПТЕМВРИ

31.10.2016 г.

 

       Съгласно водения от МФ официален регистър на дълга, дългът на подсектор „Централно управление"** към края на септември 2016 г. възлиза на 13 360,7 млн.евро. Вътрешните задължения са в размер на 3 504,2 млн.евро, а външните - в размер на        9 856,5 млн.евро.

       В края на отчетния период делът на дълга на подсектор „Централно управление" към брутния вътрешен продукт (БВП)*** възлиза на 29,1%, като делът на вътрешния дълг е 7,5%, а на външния - 21,6%. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление" в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 25,8%, а външните - от 74,2%.

Валутната структура на дълга към края на септември се разпределя както следва:  79,4% в евро, 19,8% в левове, 0,6% в щатски долари и 0,2% в други валути.

Извършените плащания по дълга на подсектор „Централно управление" към края на месеца са в размер на 1 930,7 млн.лв., от които 1 306,9 млн.лв. погашения по главници и 623,7 млн.лв. лихви.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление" през септември достига до 190,4 млн.евро, от които 32,9 млн.евро са вътрешните гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,4%.

Бюлетинът се намира в раздел „Статистика"/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление".

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация