ПУБЛИКУВАН Е БЮЛЕТИНЪТ „ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС: СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА"

13.09.2016 г.

Публикуван е бюлетинът с резултатите от неформалното заседание на Съвет ЕКОФИН, проведено на 9 и 10 септември  2016 г. в Братислава, Словакия. В рамките на заседанието е обсъдена икономическата политика на ЕС и задълбочаването на Икономическия и паричен съюз. Министрите на финансите са дискутирали по актуалните теми в областта на данъчното облагане - подобряване на данъчната сигурност и борбата с данъчните измами, финансовите престъпления и финансирането на тероризма. Съветът е направил и оценка на първата година на функционирането на Инвестиционния план за Европа.