МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПУБЛИКУВА ОТЧЕТИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

03.08.2018 г.

В изпълнение на ПМС №114 от 2010 г. Министерството на финансите публикува отчетите на държавните дружества и предприятия за второто тримесечие на 2018 г. Съгласно Постановлението обект на специално наблюдение и контрол на финансовите резултати, финансовата дисциплина и фискалния риск са всички държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, както и дружествата, които те контролират.

Нормативната разпоредба изисква министрите и ръководителите на съответните ведомства, съобразно отрасловата им компетентност, да представят в Министерството на финансите тримесечни и годишни финансови отчети на дружествата – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложенията към тях, придружени с анализ на дейността и на финансовото им състояние.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация