ПУБЛИКУВАН Е БР. 3/2017 Г. НА ТРИМЕСЕЧНОТО ИЗДАНИЕ „ИНДИКАТОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ“

06.11.2017 г.

През второто тримесечие на 2017 г. индикаторът на икономическата активност в България (ИИА) беше положителен за трето поредно тримесечие. ИИА отчете съществено нарастване, което отразяваше подобрението в цикличната позиция на икономиката. Всички показатели, включени в композитния индикатор, имаха положителен принос, но с водещо значение бяха променливите, отчитащи външната среда.

Пълния текст на изданието можете да намерите тук.