ФИНАНСОВИТЕ ПОСРЕДНИЦИ ОЧАКВАТ УСКОРЯВАНЕ НА ТЕМПА НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.

10.08.2017 г.

Финансовите посредници оценяват положително текущата икономическа ситуация и смятат, че темпът на икономически растеж ще се ускори през третото тримесечие на 2017 г. Това показва последното издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите „Финансов сектор: оценки и очаквания", публикувано днес. Резултатите от анкетата сочат слабо ускоряване на годишните темпове на инфлация, докато заетостта ще нараства по-бързо през третото тримесечие спрямо предходното. Финансовите посредници прогнозират затихване на тенденцията на понижение на лихвените проценти по депозити и кредити, а оптимизмът им по отношение на индексите на БФБ леко се повишава.
Пълния текст на бюлетина можете да намерите тук.