РУМЕН ПОРОЖАНОВ: ПРОЕКТЪТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ Е СЪОБРАЗЕН С ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ, КОИТО ВЛИЯЯТ НА БЮДЖЕТА

29.09.2014 г.

Водещ: Сега по ключова тема. Дни преди изборите беше съобщено от служебното правителство, че се готви актуализацията на бюджета. Вчера президентът каза - той нарочно е сгрешен. Звучи тромава за масовия зрител тази тема, но излязоха публикации, твърдения, че ако такава публикация не се подготви и не се направи, последните месеци на годината държавата ще остане с огромни липси, без пари. 3,6 млрд. ще липсват, възможно е да останат и хора, и браншове без заплати. Румен Порожанов, служебният министър на финансите, сме поканили в студиото и по тази тема, както и по темата КТБ. Защото за днес се очертава пореден, и то голям протест. Един от лидерите на синдикатите Константин Тренчев каза - ако си мислите, ч някой прави или мисли нещо конкретно, лъжете се. Трябва масиран уличен натиск. Добро утро, г-н Порожанов.

Румен Порожанов: Добро утро.

Водеща: Всичко това на фона на задаващата се наказателна процедура срещу България от ЕК, заради невъзможността България да изплати гарантираните депозити в КТБ до 100 хил. евро. Да започнем с КТБ и след това към бюджета.

Водещ: Какво ще кажете?

Румен Порожанов: Ако започнем от наказателната процедура, в рамките на особения надзор, в който е поставена банката, самият режим, който е на особения надзор не предполага достъп до средствата на вложителите. Веднага след това самата  комисия започна информационен режим с българската държава и с БНБ от гледна точка на това доколко директивата от 2009 г. е транспонирана правилно, така че духът й - да се предоставят средствата на вложителите в максимално бърз срок, след като се установи, че банката има ликвидни проблеми, стартира. Нашият закон предвижда един особен случай, при който да се предоставят средствата. А това е след обявяването в несъстоятелност и отнемането на лиценза...

Водещ: Това фалит ли е?

Румен Порожанов: Това е фалит.

Водещ: Защо е така?

Румен Порожанов: Така е преценено преди 5 години.

Водещ: Грешка ли е било?

Румен Порожанов: Според мен, не е било грешка. Този закон е бил изпратен в комисията тогава, не е имало проблем с него. Разбира се, практиката, която показа, че режимът особена надзор може да продължи доста дълго. Това обезпокои комисията.

Водеща: Колко дълго? Има ли ограничения в закона? Колко дълго може да ...

Румен Порожанов: 3 месеца + опция за удължения с още 3.

Водещ: А това противоречи на Директивата, според която 20 дни, ако нямаш достъп до средствата си, вече е проблем. А хората от 20 юни нямат достъп.

Румен Порожанов: Точно така. На духа на директивата. На база на комуникацията, която направихме с Комисията, ние сме заявили ясно още в мое писмо от август, ние в момента работим по закон, който ще предложим на НС да синхронизира духа на директивата в рамките на ...

Водещ: Вчера не сте дали подробности. Питали са ви колеги и вие сте казали - министерството подготвя промени в закона за гарантиране влоговете в банките.

Румен Порожанов: Да, това е ...

Водещ: Какво мислите да направите реално?

Румен Порожанов: Точно това, което изисква директивата - да се разпише така, че когато банката спре, преустанови плащането ...

Водещ: Без да е фалирала?

Румен Порожанов: И без да е фалирала...

Водещ: И ...

Румен Порожанов:...Гаранционния фонд да може да влезе...Разбира се...Да влезе да изплаща ...
Водещ: Във времето кога ще стане това, според вашите планове?

Румен Порожанов: Във времето ние ще го депозираме този закон, предварително съгласуван като текстове с Комисията още в началото на НС.

Водещ: Тоест то трябва да го гласува и кога да влезе в сила разплащането от фонда...

Румен Порожанов: Някъде в рамките на ноември месец трябва да се случи.

Водещ: Ноември би трябвало да започне плащане на гарантиранията...

Водеща: То тогава ще са изтекли 6-те месеца ....

Румен Порожанов: Не са изтекли. Те изтичат декември. Сега, междувременно все пак е хубаво да се спомене, че по отношение на КТБ има определено движение в хипотезата на това, че трябва казусът да се разреши. Първо...

Водеща: Тоест да се оздрави банката?

Румен Порожанов: Тоест е единият от вариантите. Първо, приключва оценката, възложена от БНБ с одиторите, които са възложени и квесторите, които извършват тази оценка. Тя трябва да приключи в началото на следващия месец. На база на тази оценка в момента, както знаете има заявен интерес от виенски фонд, нает от двама от акционерите - от Бромак и от Оманския държавен фонд, така че те да изготвят оздравителен план за банката за преструктуриране и капитализация ...

Водещ: Вярвате ли в това? Реалистичен ли е този добър вариант?

Румен Порожанов: За мен това е най-добрият вариант от гледна точка на това, че самото оздравяване ще се случи с инвестиции от инвеститорите, от акционерите. Ако се налага ликвидна подкрепа от държавата, тя ще бъде частична.

Водеща: Колко?

Румен Порожанов: Самият план ще покаже. Самият план трябва да изведе и да покаже какво ще бъде осигурено от инвеститорите, какъв друг инструментариум ще бъде предложен от тях в рамките на оздравителния план и дали се налага и на какъв етап да има ликвидна подкрепа.

Водещ: А това ликвидна подкрепа какво означава - пари на всички данъкоплатци, за да платят за всичко, което се случи, или това е вид заем?

Румен Порожанов: Вид заем. Вид заем в контекста на ликвидна подкрепа, която беше одобрена от Комисията преди два месеца и каквато беше предоставена вече на една конкретна банка.

Водещ: Какъв е другият вариант?

Румен Порожанов: Другият вариант е при отнемането на лиценза Гаранционния фонд да влезе в своите функции и да разплати в 20-дневен срок дължимите близо 3,6 млрд. гарантираните влогове.

Водещ: Само гарантираните? А кой е по-вероятният, на база на това, което ...

Румен Порожанов: На мен би ми се искало да има оздравителен план.

Водещ: Би ви се искало? По-вероятно ли е обаче или не?

Румен Порожанов: Трудно ми е да кажа преди да видя каквото и да е като предложения от инвеститорите.

Водеща: Реалистично ли е да има оздравителен план и да отвори врати КТБ и нейната дъщерна банка при условие, че лошият сценарий казва - всички ще си изтеглят парите и ще се стигне в онази ситуация от 20 юни?

Румен Порожанов: Зависи от плана, зависи от гаранциите. Така че искам да вляза в другия сценарий.

Водеща: Един човек, който е преживял това, което преживява, и то със сериозен депозит, смятате, че няма да отиде, ако се отвори банката, да отиде и да си изтегли целия депозит.

Водещ: Някакъв план не се ли прави - по колко да се изтегли? Вие самият преди време казвахте - да се отвори за 1 000 - 2 000 лв. Трябва ли да има списък? Как би изглеждало отварянето на, да речем на Фонда за гарантиране? Къде са гишетата, ако банката е затворена? Физически къде се случва това?

Румен Порожанов: Банката има много голяма клонова мрежа, вие го знаете това нещо. Ограничения в тегленето Комисията не би допуснала, ЕК, тъй като този план така или иначе ще мине за одобрение през ЕК. Самият план в рамките на своя инструментариум трябва да бъде определен дали съдържа някаква държавна помощ, дали противоречи на някакви изисквания и директиви - ако се прилага инструментариум за рестрикции, за прехвърляне на капитализация на негарантирани влогове...

Водещ: Извинявайте, това при оздравяване ли говорите...

Румен Порожанов: При оздравяване.

Водеща: Редно ли е да се дават държавни пари от популисткото словосъчетание - пари на данъкоплатците за оздравяване на банка, в чиято, така, финансова здравина и морал има сериозни съмнения?

Румен Порожанов: Аз не бих искал да коментирам здравина и морал на банката. В момента в цяла Европа това нещо се извършва. Извършва се и в момента в България. Да, лично за публичните финанси, гледайки от гледна точка на Министерство на финансите това не е нещо, което се е случило през последните години. Това се случва за първи път от 5 години и реално натоварва публичните финанси.

Водещ: Но не е подаряване на тези пари, а временно даване на държавни пари, които трябва да се върнат после, така ли?

Румен Порожанов: Предоставяне на депозити с пазарни лихви, които в рамките на план, който извежда, да го кажа Бизнес план или План за преструктуриране и оздравяване извежда и възстановява със самите лихви тези средства.

Водещ: А при този вариант, при който Яне ви пита, и други казват, Муравей Радев примерно гледам коментар, отваря се гише, струпват се хора и пак има проблем с разплащането, банката фалира за часове, ако говорим за ситуация за оздравяване.

Румен Порожанов: Затова, ние в момента зацикляме, затова както ви казах - много е важно самият план какви инвестиции ще предложат самите акционери, самият инвестиционен фонд.

Водещ: Това не го знаем още.

Румен Порожанов: Не го знаем. Така че каквото и да говорим в някаква хипотеза. Различни варианти могат да бъдат ...

Водещ: Обаче хипотеза несъстоятелност, гарантирате на всички граждани, че ще си получат, той, законът го гарантира, от този фонд. Там парите не са достатъчно в момента. Трябва ли банките да си теглят пари и заем, който те да връщат, за да стигнат средствата за гарантиране на гарантираните депозити...

Румен Порожанов: Хипотезата там е следната, тя е публична - гаранционния фонд в момента разполага с ресурс от 2,1 млрд. лв. Необходимите средства са между 3,6 - 3,7 млрд.

Водещ: Разликата ...

Румен Порожанов: Разликата ще бъде, в непрекъснат контакт сме с управителя на Гаранционния фонд, с тяхното ръководство, разликата ще бъде набрана чрез емисия, издадена от Гаранционния фонд и гарантирана от държавата. Неслучайно има такива заложени текстове...

Водещ: Какво значи това на практика?

Румен Порожанов: Държавна гаранция по емисията, която ще направи Гаранционния фонд, за да може емисията да бъде успешна и да бъде с по-ниска цена, като лихви, които ще се плащат.

Водеща: От кого - от банките?

Румен Порожанов: В момента емисията, тя ще бъде емитирана основно на вътрешния пазар.

Водещ: А това, за което преди говорехте - да се отворят за малки депозити - 1 000 - 2 000 лв. да се изтеглят, не е възможно към днешна дата, така ли?

Румен Порожанов: Това е част от процедурата, която в края на краищата е по отношение на синхронизацията на законодателството. Комисията предложи в рамките на разговорите, на информационната сесия, която имахме, след като не може да се направи достъп до всички влогове, да се направи частичен достъп.

Водещ: Не разбирам - възможно ли е това или не?

Румен Порожанов: Лично по наше мнение това би било добре да се направи, тъй като многократно съм го казвал - с достъп до 1 000 лв. на всички вложители щяха да бъдат изчистени близо 180 хил. вложители като брой от тези 255 хил. гарантирани в рамките ...

Водещ: Призивът за протести днес как го оценявате, включително от Константин Тренчев?

Румен Порожанов: Не съм в течение, да ви кажа, на всички призиви, и за конкретния случай. Разбира се, там напрежението го има, то е непрекъснато. Но това, което бих искал, да продължа за банката, вече очаква се въпросните инвеститори, които се легитимираха както пред БНБ, така и пред правителството да сключат договор за конфиденциалност на информацията и да започнат да получат информация от квесторите, така че да могат да подготвят един оздравителен план на база на реални данни...

Водеща: Лично Цветан Василев ли води преговори с БНБ и се очаква да ...

Румен Порожанов: Не, Цветан Василев не води. Представените пълномощия са от Оманския фонд и от Бромак, от управляващите дружеството. Цветан Василев не води. Това са представители на самия инвестиционен фонд.

Водещ: Сега, този дълг, ако минем вече на тема за бюджета, който пак казвам звучи на хората актуализация, бюджет. Но необходимо ли е да се тегли външен дълг, за да не изпаднем в ситуация да не могат да се плащат заплати в края на годината или подготвяте един удобен бюджет за ГЕРБ? Защото гласовете за теглене на дълг бяха дошли от Бойко Борисов пред време. Изглежда, че вие продължавате в действие това тяхно искане.

Румен Порожанов: Ами, това, разбира се, не е точно така. Бюджетът, който предлагаме е една актуална снимка на състоянието на публичните финанси. В рамките на проблемите, които се оформят в бюджета от гледна точка на лошо планиране, от гледна точка на неблагоприятна макроикономическа среда. Бих искал да кажа две думи за макроикономическата среда. Самият БВП, който беше заложен от 81,7 млрд., фактически в края на годината, поради това, че имаме отрицателна инфлация, поради това, че дефлаторът е един доста сложно изчисляващ се показател, е отрицателен...

Водещ: Какво означава това?

Румен Порожанов: Означава това, че БВП реално, по номинална стойност намалява на 79 млрд.

Водещ: Всичко, което произвежда държавата вместо 81 - седемдесет и няколко милиарда, така ли?

Румен Порожанов: Това означава, че продуктът, който ние създаваме е по-малък в абсолютна стойност спрямо заложеното.

Водещ: За зрителите какви са последиците от това нещо? Какво го бърка зрителя това?

Румен Порожанов: Това означава, че определено в държавата потреблението е свито, цените в конкретния случай са благоприятни, защото те намаляват, но независимо от това потреблението е свито, инвестициите са свити, да не кажа, че отсъстват, те отсъстват поради така оформилата се политическа криза, оформилите се най-различни теми, свързани с доверието както на европейските институции, така и на инвеститорите към България, което е една основна тема за размисъл. Но ще се върна на бюджета. Така че бюджетът в своята същност показва какво е състоянието в момента. Служебното правителство имаше за цел, и не само за цел, това е една необходимост - ние да представим на парламента състоянието такова, каквото е...

Водещ: ... Ще има ли хора без заплати, ако не се приеме този прекроен бюджет?

Румен Порожанов: В конкретния случай това, което се предлага е, съобразявайки се с всички показатели, които влияят на бюджета, дефицита, увеличението, което се предлага, така че ведомствата да могат да функционират нормално, да се предоставят публичните услуги, помощите, които така или иначе се получават в рамките на Министерството на труда и социалната политика да бъдат изплатени.

Водещ: Социалните плащания.

Румен Порожанов: Социалните плащания.

Водеща: Защо не оставихте това да го направи един редовен кабинет, който е излъчен и има своето представителство в парламента?

Румен Порожанов: Това е право и възможност, което може да го направи редовния кабинет. Съвсем отделен въпрос е, че буквално няма да има време. Съставянето на редовен кабинет, дай Боже да стане много по-бързо, веднага след сформирането на правителството. Пред кабинета трябва да стоят подготовка на актуализация, подготовка на нов бюджет.

Водеща: Сякаш знаете кой е следващият кабинет.

Румен Порожанов: Независимо кой е. Това са неща, които трябва да бъдат направени по най-бързия начин. Истината е, че ако не бъдат направени и нямаме стабилно правителство едно служебно правителство не е най-добрият вариант въобще за България. Ние може да даваме някакви позитивни индикации навън, можем да показваме, че се опитваме да оправим един или друг въпрос, но не това е стабилизационната формула.

Водеща: Никаква колаборация между вас и ГЕРБ за едно бъдещо управление на ГЕРБ няма по отношение изобщо идеята да правите бюджет без парламент и без яснота кой ще управлява?

Румен Порожанов: Значи, това не е някаква нова тема. Ние я обявихме, президентът я обяви още в рамките на първия ден на обявяването на служебното правителство. Анализът, който се направи на бюджета, анализът на разходите. Ако започна от разходите, хубаво е да кажа две думи, разходите, които останаха по бюджетите на министерствата и ведомствата буквално бяха намалени 12% още при формирането на бюджета...

Водещ: Нарочно, казва той, е формиран така. Това политическо изказване ли е или е истина, че някой нарочно ще постави такива мини, такава липса на пари, за да затрудни следващия?

Румен Порожанов: За мен не е естествено. Дали е нарочно или не, тези, които са го направили, те могат да кажат.

Водещ: Вие как мислите, че президентът директно казва - сгрешен е нарочно?

Румен Порожанов: Мога да допълня в това, без да казвам, че е сгрешен нарочно, мога да допълня, че актуализацията, която беше направена последния ден на парламента, отново отне още 5% от разходите на министерствата.

Водеща: Ваньо Танов изпълни ли очакванията, с които беше натоварен да напълни хазната чрез работата си в Агенция Митници? Бил единственият, който на този етап можел да го направи за кратките срокове.

Румен Порожанов: Проведох два предварителни разговора с други двама потенциални, така, според мен, хора, които разбират от материята Митници. Никой не пожела да влезе в тази агенция, която бих казал беше в едно не само лошо функционално състояние. Тя буквално беше управлявана отвън.

Водеща: Едни декларативни ... заглавия имаше по вестниците преди няколко дни - колко милиона били влезли, след като влязъл отново в митниците Ваньо Танов.

Румен Порожанов: Ваньо Танов, това, което успя да направи, е да стабилизира контролните функции в рамките на митниците, да стабилизира структурите и да възстановим ...

Водеща: И колко влязоха след неговото идване в хазната?

Румен Порожанов: Само за първия месец, бих го казал, то не е на месечна база, за първите четири седмици при един недостиг, който се формираше между 120 и 140 млн. лв. месечно по-малко от плана, този недостиг беше свален, говоря за недостиг от плана, между 60 и 70 млн.

Водещ: Може ли да не теглим толкова голям заем? Или той не е толкова голям, колкото на мен ми звучи - 4,5 млрд.?

Румен Порожанов: Заемът формира следното - това е опция за държавен дълг. Опцията за държавен дълг, първо, имаме 1,7 млрд., който е свързан с дефицита, който се предлага в бюджета. Останалото, всичкото е в рамките на хипотези за банковата сфера.

Водещ: Какво значи това, че имате лоши хипотези за развитие с банките занапред ли?

Румен Порожанов: Не толкова, че имаме лоша хипотеза, а толкова, доколкото, че трябва да има ресурс, който да бъде наличен ...

Водещ: Колко?

Водеща: За да се върнат онези пари, които се взеха за ...

Водещ: ПИБ, това ли имате предвид?

Румен Порожанов: Значи, първо, банката, която получи ликвидна подкрепа през лятото, тя е внесла плана си за преструктуриране в Брюксел, той подлежи на одобрение. В рамките на до края на годината ще бъде преустановена частично помощта. Разликата, която продължава, тя ще бъде в рамките на следващата година.

Водеща: Помните колко критики отнесе Чобанов, вашият предшественик...

Водещ: За далеч по-малка сума.

Водеща: ... за далеч по-малка сума дълг.

Румен Порожанов: Критики от кой?

Водеща: От политическите си опоненти.

Водещ: От кой ли не.

Румен Порожанов: Значи, безспорно е, и в момента наблюдавам, всеки има право, и в края на краищата изразява мнението си по всички въпроси. Въпросът е в каква дълбочина всеки развива мисленето си. Защото гледайки и наблюдавайки много хора, те казват - да, да се фалира банката, говоря за КТБ, да се платят депозитите. След това какво правим?

Водещ: Това абсурд ли е като теза? Понеже Иван Костов много остро реагира точно на тази идея, за всички, които казват - дайте да се фалира, да се разплаща и да се приключва.

Румен Порожанов: Не е абсурд. Аз може би ще повторя част от това, което е казано, може би не само от Иван Костов, проблемът с тази хипотеза е, че Гаранционния фонд в края на краищата след изплащането на КТБ разходите ...

Водещ: Ще се опразни.

Румен Порожанов: ... ще остане на дефицит.

Водеща: Последен въпрос от мен - има ли вероятност да останете на този пост и в редовен кабинет?

Румен Порожанов: По-скоро не бих казал, че има. Няма такива разговори, които са водени. В края на краищата всичко е в рамките на следизборни резултати и преговори и т.н.

Водеща: Посочен сте като един от експертите, който си разбира от работата и би бил полезен в следващ кабинет. Затова ви задавам този въпрос. Като естествено намекът е, че следващ кабинет ще бъде оглавяван и доминиран от ГЕРБ. Не, не са водени такива разговори.

Водещ: Последна реплика и финал наистина - имаше в това студио следното описание, че има кръгове, заинтересовани така да разклатят банките, да съборят две-три, че да срутят дори Валутния борд и тези заинтересовани кръгове да си спестят, да им се стопят кредити в левове. Реалистично ли е това?

Румен Порожанов: Надявам се да не се случи. Неслучайно залагаме и тези буфери. Но всъщност ...

Водещ: Има ли такива среди е въпросът?

Румен Порожанов: ... в цялата логика на въпроса ви - вие поставяте и крайния резултат. Такива среди аз не мога да ги идентифицирам, дотолкова доколкото се разиграват едни или други сценарий. Стигайки донякъде, без да се види какво е продължението, би могло да се разсъждава и в тази посока.

Водещ: И затова тези пари да стоят за банките допълнително. За всеки случай.

Румен Порожанов: Те са опция. И тази опция за тегленето на този дълг, неслучайно ние сме заложили в месец декември в ... календар.

Водещ: Добре, благодарим ви.

Водеща: Румен Порожанов.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация