ПЕТЪР ЧОБАНОВ: ХОРАТА ТРЯБВА ДА СА СИГУРНИ ЗА СВОИТЕ ВЛОГОВЕ

27.06.2014 г.

Водещ: Епидемия от слухове, злонамерени опити за дестабилизация на банките, спекулации и опасна игра. Това са част от цитатите, с които първите хора в държавата коментираха в днешния ден. Тук е министърът на финансите Петър Чобанов, после ще говорим и с политиците. Настоявам, господа, поне тази вечер да бъдем кратки, ясни и искрени. Дължим го на хората, които доста напрегнахме в последните дни. Добър вечер, г-н Министър! Какво става с банките?

Петър Чобанов: Банките функционират. Като цяло обаче наблюдаваме една доста замърсена среда, с анонса, с който започнахте и вие. Среда, в която имаме слухове и съмнения, че те са целенасочени с цел подкопаване на доверието в конкретна банка днес.

Водещ: Кой ги пуска тези слухове?

Петър Чобанов: Това разбира се е въпрос, на който компетентните органи трябва да отговорят и те вече водят съответните разследвания по въпроса и очакваме скоро да разберем това.

Водещ: Имаме ли паника в резултат от слуховете?

Петър Чобанов: Имаме среда, която се оказа податлива на слуховете, това не можем да го отречем. Но за паника все още не може да се говори. Като въпросът е и самата податливост на слуховете какво носи на хората. Тя им носи в момента загуби. Изтеглянето на пари от една банка и прехвърлянето в друга те губят своята лихва. Т.е. това не им носи в момента никаква печалба. Те явно целят по-голяма сигурност, но като цяло, както неведнъж беше казано, банковата система е с добра ликвидност, правителството и централната банка правят възможното, работят в тясна координация да защитят спестяванията на хората и ще го постигнат.

Водещ: А възможно ли е да не го постигнат? Такава опция има ли?

Петър Чобанов: Не. Ние сме свидетели на напрежения подобни и в Европа, че се развиваше, но като цяло видяхте, че Европа успя да намери своите механизми, за да имаме една сигурност на вложителите там, ще ги намерим и тук.

Водещ: Хората сигурни ли са за техните влогове? Това е много важно какво ще кажете тази вечер, г-н Чобанов, защото тук е важна всяка запетая от финансовия министър на държавата.

Петър Чобанов: Да, хората са сигурни за своите влогове.  В случая имаме едно поведение, при което те преместват влоговете си от една банка в друга. Както казах това в момента не е необходимо, тъй като защитните механизми са в системата и са налице и те губят доход.

Водещ: Гарантирано ли им е всичко, ако си оставят парите там?

Петър Чобанов: Гарантирано им е, за което имаме политическото съгласие днес, че ще бъдат предприети необходимите действия от централната банка, правителството и отговорните политически сили всичко да им е гарантирано.

Водещ: Колко са застрашените банки?

Петър Чобанов: Нямаме застрашени банки.

Водещ: Категорично?

Петър Чобанов: Категорично.

Водещ: Ще назовете ли имена на банки или това не помага в момента?

Петър Чобанов: Не, не, не помага. Доверието е в системата като цяло. И отговорните институции, политиците и самата банкова система имат собствени защитни механизми, с които да се справят в ситуацията.

Водещ: Защото беше назована една банка от шефа на народната банка, на БНБ. Въпросът е дали има опасност от верижна реакция и да реем, повторение от 97-а и 96-а, от това се притесняват хората?

Петър Чобанов: Категорично в момента нямаме основание за никакъв аналог с 96-а - 97-а година. Тогава имахме едни банки, които бяха в доста затруднено състояние, с доста влошени активи, т.е. кредитите им не се обслужваха, имахме една икономика, доминирана от държавни предприятия, които имаха висока задлъжнялост и тази задлъжнялост се финансираше от бюджета през държавните банки. Ситуацията в момента категорично не е такава и паралелът е излишен.

Водещ: Какво точно правите вие в момента?

Петър Чобанов: В момента както и ситуацията, която възникна предходната седмица, това, което правим е да работим в тясна координация с централната банка с цел намиране на най-доброто решение и както казах с отговорните политически сили, които днес направиха своите изявления в парламента, че подкрепят тези действия.

Водещ: Ние ще ги чуем след малко и тук. Това, което става част ли е от битката Цветан Василев - Пеевски, възможно ли е държавата да е заложник на двама души, които се поръчват?

Петър Чобанов: Не, не смятам, че ситуацията тази седмица е част от тази битка, но това все пак трябва да кажат компетентните органи. Т.е. трябва да видим наистина кой е източникът на имейли, есемеси, разпространяване на съобщения в социалните мрежи с цел дестабилизиране обстановката и да му бъде потърсена ясна и категорична отговорност.

Водещ: Вие не сте МВР,  но все пак имате ли, поне знаете ли кой е?

Петър Чобанов: Не, нека това да си свършат компетентните органи и като имаме доказателства за това наистина да бъде потърсена отговорността, това е най-важното в случая.

Водещ: Имаше политически изказвания за това, че проблемът е в доверието във вас, говоря в правителството и в министър-председателя, включително и в министъра на финансите?

Петър Чобанов: Да, има подобни изказвания. Разбира се, за съжаление в последно време бяхме свидетели на много непремерени политически изказвания, бяхме свидетели на изказвания за фалит на държавата и т.н., спекулации по този въпрос. Видяхте доверието на международните финансови пазари какво е в на. Резултатите от вчерашната транзакция, емитирането на дълг на пазарите категорично доказва, че международните финансови пазари не мислят, че страната е във фалит.

Водещ: Трябваше ли вчера точно да бъде тази емисия, предвид на това, което става?

Петър Чобанов: Тя следва своя нормален календар. Знаете, че има процедури, които се следват. Следва своя нормален ход и във времето беше разположена да бъде извършена тази седмица. Бяха направени редица срещи с инвеститори, които се убедиха в дългосрочната стабилност на държавата, в нейните силни страни, в ниския дефицит, в ниския дълг и в усилията, които правителството приложи, за да подобри бизнес средата, които се виждат и в икономическите индикатори. И оценката на финансовите пазари е категорична, те имат доверие в нас.

Водещ: Трябва ли да се взима още дълг?

Петър Чобанов: Като цяло дългът, който беше взет, знаете, ще се използва за рефинансиране на падежиращ дълг и за бюджетен дефицит. Оттам нататък ситуацията ако изисква, е възможно да се вземе и допълнителен дълг.

Водещ: Трябва ли да се вика МВФ?

Петър Чобанов: Нека да се опитаме да се справи със собствени усилия и да имаме повече доверие в собствените си възможности!

Водещ: Какво ще кажете на хората, които ви гледат в момента? Те според мен чакат преки инструкции от вас.

Петър Чобанов: Да. ще им кажа да са спокойни в тази ситуация, да не се поддават на паниката, да не следват т.нар. и в литературата стадно поведение. То им пречи и на самите тях. Те губят доход и създава напрежение. Т.е. те трябва да са сигурни в банките, в които са вложили своите пари, тъй като българската банкова система е стабилна ,с много добри показатели. Но естествено, при голяма атака срещу банка и изтегляне на депозити могат да бъдат създадени проблеми на тази банка. Но както виждате и в случая с КТБ се намират механизми, които да разрешат тези проблеми.

Водещ: Нека да чуем, понеже споменахте политическия консенсус по този въпрос или съгласие, нега да чуем по едно изречение от политиците по този въпрос, защото с тях имаме друга основна тема. Но тук, най-малкото Йордан Цонев е тук, който има опит.

Йордан Цонев: Да, аз се боя, г-н Василев, че с едно изречение няма да мога да кажа на хората това, което иска да чуят. А това, което искат да чуят е според мен, а вероятно и според вас, как точно са ни гарантирани влоговете. Защо да не теглим, след като има паника, след като има атака срещу една банка, след като една банка затвори, сега втора. И аз искам да им отговоря простичко на този въпрос, защото ние ги заливаме непрекъснато с нашите показатели, финансови, капиталова адекватност и т.н.

Водещ: Да, те не разбират.

Йордан Цонев: Нормално е. значи вижте, първо влоговете държавата ги е гарантирала през закона. Всички влогове до 200 хил. лв., 100 хил. евро, са гарантирани от държавата. Има Фонд за гарантиране на влоговете към централната банка и ако там парите не стигат, съответно държавата с всички свои публични финанси. Т.е. всички влогове до тази цифра са абсолютно гарантирани. Аз не мога да си обясня защо трябва да отидеш да си загубиш доходност, след като тези средства са гарантирани? Другото, което искам да кажа е, че нашите банки наистина са в много добро състояние. 67% от тях са чужди, 30% са наши, 3% са собственост извън ЕС. Парите, които се намират в тези банки, активите са над 86 млрд. Паричната маса, която ние наричаме ликвидност, камо ще дам едно съотношение, което хората ще разберат. В ЕС съотношението на парите в банките към другите им активи, т.е. активите, които не са в пари, е 4%. Т.е. съотношение пари към активи е 4%. А в българските банки е 10%. Откъде идва тогава проблемът? Нареждат се едни хора на една опашка и за два-три дни парите на банката и всички нейни бързоликвидни ресурси свършват и се появява проблем. Такъв проблем би имала всяка банка във всяко кътче на света. Защото знаете, че банките имат депозити, имат други привлечени средства, които те не държат в трезорите си. Те ги обръщат в различни активи, от които да има доходност. Обръщането на тези активи в пари, за да ги извадят на гишето или да ги наредят през системата в рамките на 3-4 дни не е по силите на нито една банка в света. Затова ние казваме към гражданите, дайте да не убиваме собствените си банки, да не си създаваме проблем сами, защото такъв проблем, какъвто създаваме ние на нашите банки, ако американските, британските или френските граждани създадат на техните банки, те също няма да издържат. И от цялата тази ситуация ще загубят освен банковата система като цяло и отделните банки, ще загубят гражданите, ще загуби държавата и всички. Затова аз казвам, че всичко е гарантирано. Единственото условие е да запазим спокойствие.

Водещ: Г-н Мерджанов?

Атанас Мерджанов: Днес след първоначалната суматоха ние имаме един много силен политически знак и той дойде след политическите консултации в парламента. Важното и сигурното е, че всички политически сили, които участвахме днес на срещата, категорично потвърдихме усилията на държавата, на институциите за гарантиране на банковата стабилност. И това, което спомена финансовият министър е много важно, че правоохранителните органи са се заели изключително сериозно с търсенето на съответната и наказателна отговорност. Тъй като има достатъчно сериозни текстове в Наказателния кодекс, които касаят вредителство, защото посегателството върху финансовата сигурност и стабилност, това практически е посегателство върху националната сигурност на държавата.

Водещ: Г-н Главчев?

Димитър Главчев: Ами аз какво да кажа след финансовия министър и председателя на бюджетната комисия? Остава тука да беше и управителят на БНБ и вече те щяха да са обрисували цялата картина. След като те твърдят подобни неща, нямам причина да не им вярвам. Проблемът обаче идва отново от политиката. В последната една година управлението загуби доверие. Точно и затова днеска казахме, че трябва да дойде човек, който като излъчи някакво послание към избирателите, те да му повярват. Човек, в който нямат доверие трудно могат да му повярват. Иначе банковата ни система наистина е в добро състояние. Тя беше факторът, който ни помогна да преминем лесно през световната и европейската икономическа криза. Ако не беше стабилността на банковия сектор през тези 4-5 години на криза, нямаше да можем толкова лесно да преминем. Проблемът отново обаче е в политиката.

Водещ: Ние за политиката ще говорим след малко.

Димитър Главчев: И затова казахме днеска, че най-добрият знак, колегите бяха да си подаде оставката премиерът и финансовият министър, колегите да потвърдят, така казахме.

Атанас Мерджанов: Това е вашата гл.т.

Димитър Главчев: Това е нашата гледна точка. Иначе потвърждавам, че се обединихме около тезата, която и колегите казаха, че подкрепяме това, което вършат институциите в подкрепа и защита на финансовата стабилност, като под институции разбираме, разбира се, МВР, ДАНС, прокуратура. Много лесно е наистина на една опашка, за която вътрешният министър каза, че са се наредили хора, на които е платено по 50 лв. да отидат и да проверят какви са хора с по 50 лв., дали имат влогове в банката. Ако нямат, да се предприемат съответните действия срещу тях. Елементарно е наистина.

Йордан Цонев: Наистина това обединение днеска, прав е г-н Главчев, това обединение, което ние направихме като политически сили, заявявайки датата на предсрочни избори, е израз на нашето съгласие и знак към българските граждани, че държавата ще застане с цялата си мощ в защита на техните интереси в банковата...

Водещ: Само след малко ще говорим за това. Последни думи, г-н Министър, ако имате нещо да допълните?

Петър Чобанов: Ами аз благодаря на както казах отговорните политически сили за тяхната подкрепа, тъй като всички сме заедно в тази лодка. Очаквам лодката да спре да се клати вътре от самите хора, които сме в нея и да намерим най-доброто решение. Вярвам, че ще стане.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация