Проекти на решения на Министерския съвет

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.

Отговорна дирекция:"Бюджет"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:12.05.2017
Дата на приключване:15.05.2017