Проекти на постановления, правилници и наредби на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта

Отговорна дирекция:„Данъчна политика”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:28.07.2017
Дата на приключване:27.08.2017