Други

Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:15.12.2015
Дата на приключване:29.12.2015