Други

Единна национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г.

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:17.09.2015
Дата на приключване:01.10.2015