Други

Проект на Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на ДДС и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението между правителствата на Р България и САЩ за икономическа, техническа и съответна др. помощ

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:10.08.2015
Дата на приключване:24.08.2015