РМС

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Стратегия за развитието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор в Република България за периода 2016-2020 г.

Отговорна дирекция:Дирекция “Вътрешен контрол”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:16.08.2016
Дата на приключване:30.08.2016