РМС

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.

Отговорна дирекция:Бюджет
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:07.04.2016
Дата на приключване:13.04.2016