РМС

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.

Отговорна дирекция:Финанси на общините
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:07.04.2016
Дата на приключване:14.04.2016