РМС

Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на арбитри и помирители по смисъла на глава I, раздел IV от Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави от 1965 г.

Отговорна дирекция:Съдебна защита
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:23.12.2015
Дата на приключване:12.01.2016