ПМС

Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Правилника за прилагане на закона за митниците, приет с Постановление № 270 на Министерския съвет от 1998 г.

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:01.08.2016
Дата на приключване:15.08.2016