ПМС

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за о

Отговорна дирекция:"Държавни разходи"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:14.12.2015
Дата на приключване:28.12.2015