ПМС

Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Отговорна дирекция:"Бюджет"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:11.12.2015
Дата на приключване:16.12.2015