ПМС

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:08.10.2015
Дата на приключване:22.10.2015