Наредби

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:20.06.2016
Дата на приключване:04.07.2016