Наредби

Проект на Наредба за определяне на правилата за плащания към бенефициентите, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводнат

Отговорна дирекция:"Национален фонд"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:07.06.2016
Дата на приключване:21.06.2016