Наредби

Наредба за допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:03.05.2016
Дата на приключване:17.05.2016