Наредби

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки

Отговорна дирекция:„Данъчна политика”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:21.03.2016
Дата на приключване:04.04.2016