Наредби

Проект на Наредба за изменение на НАРЕДБА № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персон

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:16.03.2016
Дата на приключване:30.03.2016