Наредби

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове

Отговорна дирекция:„Данъчна политика”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:25.01.2016
Дата на приключване:08.02.2016