Наредби

Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане

Отговорна дирекция:„Държавен дълг и финансови пазари”
E-mail:[email protected]; [email protected]
Дата на откриване:28.10.2015
Дата на приключване:11.11.2015