Наредби

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Отговорна дирекция:„Данъчна политика”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:07.10.2015
Дата на приключване:21.10.2015