Наредби

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:17.09.2015
Дата на приключване:01.10.2015