Наредби

Проект на Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари”
E-mail:e.pе[email protected]; [email protected]; [email protected]
Дата на откриване:03.02.2017
Дата на приключване:05.03.2017