Закони

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:16.09.2016
Дата на приключване:30.09.2016