Закони

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи

Отговорна дирекция:Държавен дълг и финансови пазари
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:23.03.2016
Дата на приключване:05.04.2016