Закони

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:29.02.2016
Дата на приключване:14.03.2016